Opdrachten en opdrachtgevers

Opdrachtgevers trainigen en workshops:

  • Stichting Welzijn Velsen:

NLP en Oplossingsgerichte communicatie
Stoppen met Roken
Mentale Begeleiding bij Afvallen
De Kracht van je Gedachten
Anders-Om-Denken

  • Stichting Welzijn Velsen/Vkafé:

Plenaire inleidende workshop Omdenken
Verdiepingsworkshops Omdenken

  • Buurthuis d’Evelaer Heemskerk:

De Kracht van je Gedachten
Anders-Om-Denken
Van Feedback naar Feedforward
Stoppen met Roken
Mentale Begeleiding bij Afvallen
Assertiviteit

Opdrachtgevers coaching:

  • Diverse particuliere cliënten