Positieve verandering

Heb je dat ook wel eens, dat je op een bepaalde manier reageert, terwijl je heel anders wilde reageren? Of dat je niet begrijpt waarom een ander zo reageert? Anderen kunnen we niet veranderen. De situatie kunnen we vaak ook niet veranderen. Wel kunnen we onze eigen reactie en hoe we met situaties omgaan beïnvloeden.

Zit je even in een dip? Loop je steeds tegen dezelfde problemen aan? Denk je steeds in dezelfde (negatieve) cirkel? Kom je er even niet meer uit?

Of wil je gewoon eens sparren over bepaalde persoonlijke eigenschappen, die niet altijd even nuttig of effectief (b)lijken?

Zijn er zaken in je leven die je belemmeren en die je nu eens wilt aanpakken?

Ik begeleid mensen in het vinden van antwoorden op een complexe (levens)vraag of probleem, wat op een dieper niveau in henzelf ligt. Ik zoek samen met de cliënt naar haar/zijn eigen pad, door meer bewustzijn te creëren over waar je heen wilt en wat je mogelijkheden zijn en hoe je dit kunt bereiken. Dit doe ik door iemand een spiegel voor te houden, door het vergroten van kennis en vaardigheden, en samen op zoek te gaan naar ongebruikte mogelijkheden.

Hiermee wordt de persoonlijke effectiviteit vergroot.

Mijn begeleiding is er op gericht je meer bewust te maken wat er op onbewust niveau gebeurt, waarmee een intern proces op gang wordt gebracht. Ik ondersteun je bij het proces om van de huidige situatie naar een gewenste situatie te komen. Om hierin je eigen pad te vinden. Om je uiteindelijk weer te laten stralen en de fonkeling in het leven te (her)vinden.
Samen gaan we werken aan positieve verandering om jouw fonkeling weer voelbaar te maken.

Als ervaringsdeskundige en door verschillende opleidingen, trainingen en ervaringen kan ik je ook begeleiden en ondersteunen bij burn out problematiek en preventie.

Veranderen is niet een ander worden, het is meer jezelf zijn